Ing. Renata Novotná, Šimáčkova 1450/9, 170 00 Praha 7, IČO: 05963915

 .