Jsem vystudovaný filosof a ekonom a mám více než desetiletou praxi v korporátním světě. Tam jsem se věnovala mnoha typům procesů. Jak obchodním - jak udělat zákazníky spokojenějšími a loajálnějšími, tak interním - jak zlepšit fungování zaměstnanců ve firmě, zaangažovat je do firemní strategie a kultury. Když jsem opouštěla korporátní svět, věděla jsem, že oblast, které se chci věnovat dál, jsou právě malé firmy. V mé zkušenosti s malými firmami mě učarovalo to někdy až rodinné prostředí, ta důležitost člověka-jednotlivce, která se právě v korporátu více a více vytrácí.

Baví mě pracovat s lidmi, vnímat jejich specifika, ladit se na jejich potřeby a co miluju v práci nejvíc, jsou výsledky. Když firma díky spolupráci se mnou začne fungovat hladce a vlastně všichni jsou spokojenější a klidnější. To mě v mojí práci naplňuje.

Organizovat práci efektivně přesto s maximálním ohledem na schopnosti a osobnosti jednotlivců je pro mě velká výzva. Dle mé zkušenosti lze největší efektivity práce dosáhnout nikoli strojovými procesy, ale právě nastavením funkčních procesů v rámci živoucího firemního organismu. Ve kterém má každý jednotlivec své specifické místo. Je to pragmatické, organizované, přesto velmi lidské a respektující.

Ve vztazích obecně, tedy i těch pracovních, je pro mě velmi důležitá důvěra, otevřenost, loajalita, vzájemný respekt, nadšení pro věc a dobrá nálada. 

Jsem vdaná a mám dva syny, rodina je pro mě základ spokojeného žití.


Ing. Renata Novotná, Šimáčkova 1450/9, 170 00 Praha 7, IČO: 05963915

 .